KONTAKTUJTE NÁS +420 775 319 244
info@deltamics.cz
  • flag_cz
  • flag_sk
  • flag_fr

Obchodní podmínky

II. Dodací podmínky firmy Deltamics cz při Nákupu přes internetový obchod www.deltamics.cz

Tyto podmínky se nevztahují na motocykly, skútry, čtyřkolky, elektrokola apod.. 

Uzavření smlouvy:

Za přijetí návrhu kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.deltamics.cz, příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími podmínkami, jakož i obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Dodání zboží:

Zboží skladem je doručováno dle podmínek viz tabulka níže. Jestliže zboží skladem není ani v logistickém skladu, bývá dostupnost cca 2-3 týdny nebo 1-3měsíce podle dostupnosti ve francouzském skladu.

O víkendech a svátcích zboží nezasíláme, doručuje se pouze v pracovní dny.

 

Při dodání je kupující zboží povinen překontrolovat ihned, za přítomnosti zástupce dopravce, stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabic apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Toto doporučujeme z důvodu předejití komplikacím při následném prokazování vzniku vad způsobených přepravou.

Při převzetí zboží kupující obdrží fakturu, která je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce.

Zákazníkovi je zboží hrazené převodem předáno pouze na základě kontroly OP či prokáže-li jiným způsobem oprávněnost věc převzít.

Doprava kamkoliv po ČR je účtována dle platného ceníku viz níže. 

 

Zápis o škodě:

Příjemce zásilky při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamuje u zasílatele. O rozsahu poškození, nebo částečné ztrátě, je třeba sepsat Zápis o škodě. Zasílatel se zavazuje sepsat tento zápis. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele. Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce povinen oznámit vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody, sepíše řidič se zákazníkem Zápis o škodě a dále bude postupovat dle jeho pokynů.

Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti.

Firma DELTAMICS - ičo 16503465 se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu tří let. Zákazník může své údaje snadno měnit po přihlášení na stránkách www.deltamics.cs. Osobní údaje je také možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze společnosti.